Poma de Girona Història i territori

Les pomes, juntament amb altres fruites i hortalisses, han estat cultius tradicionals a les comarques de Girona des de temps immemorials. La zona de producció de la Indicació Geogràfica Protegida Poma de Girona està situada en els camps de les comarques del Baix Empordà, I’Alt Empordà i el Gironés en sòls formats per materials recents d’origen fluvial, en una topografia plana, amb una mínima erosió i un drenatge òptim.

Empreses del grup