Condicions Generals

IGP POMA DE GIRONA a través del seu web POMADEGIRONA.CAT sol·licita a l’usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l’usuari quedaran incorporades en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de IGP POMA DE GIRONA. Aquest serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l’usuari. L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per la prestació dels serveis pactats. La informació personal recollida dels clients registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat de IGP POMA DE GIRONA, que asumeix les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i demés legislació aplicable. IGP POMA DE GIRONA a través de la seva web, utilizarà les dades subministrades per l’usuari de manera interna per donar a conèixer a l’usuari ofertes i promocions que es considerin d’interès per a ell. L’usuari accepta que les seves dades personals siguin cedides a d’altres empreses del grup al qual pertany IGP POMA DE GIRONA, així com a d’altres amb les que hi hagi acords de col·laboració amb la única finalitat d’una millor prestació del servei, respectant en tot cas la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal. IGP POMA DE GIRONA a través de la seva web utilizarà cookies quan l’usuari navegui per POMADEGIRONA.CAT. Les cookies s’associen únicament a un usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que reconegui als usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament per ells. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, en el seu cas, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades a la web POMADEGIRONA.CAT, mitjançant comunicació escrita dirigida a IGP POMA DE GIRONA, Mas Badia 17134, La Tallada d’Empordà (Girona) o bé a través de l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça info@pomadegirona.cat