Els productors de Poma de Girona reivindiquen el seu esforc per oferir la poma mes sostenible del mercat

El cardiòleg Ramon Brugada destaca la importancia de consumir producte
de proximitat per protegir l'economia local i el medi ambient.

Els productors de la Indicacio Geogrefica Protegida (IGP) Poma de Girona reivindiquen el consum del producte de proximitat davant les varietats importades d’altres paYsos. Actualment, la meitat de les pomes que es venen als supermercats espanyols provenen d’Italia i Franca. El sector, reunit aquesta tarda a Girona en la seva Assemblea Anual de sods, ha concedit la distincio Poma de Girona al director del Centre de Genetica Cardiovascular de l’Institut d’Investigacio Biomedica de Girona, el cardiòleg Ramon Brugada, que ha destacat la importancia de consumir producte de proximitat per donar suport a l’economia local i protegir el medi ambient.

Actualment, a l’estat espanyol es consumeixen cada any 480.000 tones de pomes, de les quals aproximadament unes 200.000 s’importen. En aquest escenari, els productors de Poma de Girona, que es reuneixen avui per fer balanc dels projectes de comunicacio desenvolupats per l’entitat i preparar una campanya per incentivar el consum de Poma de Girona, han reivindicat el seu esforg per encaminar a tenir la poma mes sostenible del mercat. Asseguren que el consum de productes locals ajuda a reduir les emissions de CO2, els plastics i embalums i fomenta l’economia del territori. Sota aquesta premissa, el sector porta a terme des de fa temps diversos projectes encaminats a produir una poma mes sostenible.

Una de les iniciatives mes recents es la implicacio de les tres empreses de la IGP Poma de Girona (Girona Fruits, de Bordils, Fructicola Emporde, de Sant Pere Pescador i Giropoma Costa Brava, d’Ulla) en el programa Hot Climate Programme, que permetra comercialitzar varietats de pomes adaptades a climes aids i que hauria de permetre en uns deu anys vista acabar amb les importacions al mercat espanyol, segons explica el president de Poma de Girona, Llorenc Frigola. La iniciativa, d’abast internacional i que compta amb la participacio de cientifics neozelandesos, permetria a la IGP incrementar en un 50% la produccio de poma, passant de les 80.000 tones anuals produ7des de mitjana a les 120.000. “A mig termini, entre Girona i Lleida s’han de cobrir les mes de 200.000 tones de poma que venen de fora”, afirma Frigola. Les primeres variants adaptades al clima es comencaran a plantar [‘any que ve.

A efectes prectics, reduir al minim els importacions to efectes positius sobre l’economia i els efectes del canvi climatic. Aixi, per exemple, es reduiran les emissions de CO2 a l’atmosfera ja que no sere necessari transpolar tantes pomes conreades d’altres paYsos. D’altra banda, oferir als consumidors varietats produkles en condicions locals reduire tambe la petjada hidrica, ja que en ser varietats adaptades al clima no requeriran tanta aigua. A mes, es crea riquesa al territori. Actualment, el sector de la poma a Girona dona feina a unes 3.000 persones, entre llocs de treball directes i indirectes. “Els paIsos que importen massa acaben empobrint-se”, afirma Frigola, que reivindica la Poma de Girona com “la mes sostenible”. Algunes grans cadenes de supermercats ja han deixat ja de vendre poma de fora, pen!) encara son majoria les grans superficies que comercialitzen pomes conreades a 2.000 km de distancia.

A banda del programa de renovacio varietal que permet adaptar-se millor a les altes temperatures a l’estiu, fa temps que els productors de la IGP Poma de Girona en col•aboracio amb l’IRTA-Mas Badia porten a terme diverses accions per fer una poma mes sostenible. Entre d’altres actuacions, utilitzen en els seus camps sondes d’aigua al sal connectades a Internet que permeten un estalvi d’aigua del 25% al 30%. Tambe usen metodes biologics per al control de plagues. La demarcacio de Girona es un dels tres arks territoris d’arreu del mon amb gairebe un 100% de la superficie de produccio coberta amb el metode de la confusio sexual contra la carpocapsa, la principal plaga de la pomera. Aquest sistema de control biologic de plagues es caracteritza per la difusio de substancies quimiques que provoquen la desorientacio del mascle i aim!) evita l’aparellament amb la femella.

El cardiòleg Ramon Brugada, distingit per Poma de Girona.

El director del Centre de Genètica Cardiovascular de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi), el cardiòleg Ramon Brugada, ha estat reconegut aquesta tarda per Poma de Girona per la seva feina en l’àmbit de la recerca. Brugada, que es el cap de Cardiologia de l’Hospital Josep Trueta i professor associat de Medicina de la Universitat de Girona, ha defensat la importància de consumir producte de proximitat per donar suport a l’economia local i protegir el medi ambient. “Com a societat no ens podem plantejar de cap manera prescindir dels productors locals”, ha dit Brugada davant del sector i ha afegit que “no podem defensar el nostre país comprant a l’estranger allò que trobem a casa”. En aquest sentit, ha instat als productors a fer entendre els clients que quan prioritzen el producte local, també prioritzen la protecció del territori, el medi ambient i el manteniment de llocs de treball. Brugada tambe ha destacat el paper dels pares a l’hora d’educar als fills en la importancia de menjar sa.

Anterior

Altres noticies