Poma de Girona participa en el programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 dins del Grup Operatiu" Disminució de l'ús de plàstic en l'envasat de fruita fresca (poma) i productes d'IV Gamma".

L'objectiu principal que es pretén assolir amb l'execució d'aquest projecte és valorar l'impacte que l'ús d'envasos i elements plàstics tenen en la comercialització de fruita fresca així com les estratègies per reduir, reciclar o reutilitzar aquests elements plàstics o substituir-los per altres materials no plàstics. Per altra banda, aquest projecte també avaluarà alternatives d'envasat més sostenibles per a productes de IV gamma que puguin substituir als materials d'ús actual.

Anterior

Altres noticies